Huisregels

Voor iedereen

Wij willen ons vooral richten op onze doelstelling; het contact – ook al is dit eenzijdig – tussen wachtende (groot)ouders en hun (klein)kinderen te laten bestaan. Hierbij is het belangrijk een aantal zaken goed met elkaar af te spreken.

Krabblz is een inititief en het eigendom van de Stichting Family United. Waar u Krabblz leest kan tegelijk gelezen worden Stichting Family United. Waar we schrijven over Stichting Family United, betekent dat echter niet per definitie Krabblz.

Natuurlijk zijn wij verantwoordelijk voor wat wij zelf schrijven. Voor wat anderen schrijven of via Krabblz publiceren – en wat dit mogelijk met anderen doet – kunnen wij niet als onze verantwoordelijkheid aanvaarden. Krabblz doet er alles aan zo dicht als mogelijk bij haar doelstellingen te blijven en zal de regels die we hierna noemen goed toepassen. Garanties kunnen we echter niet afgeven.

Wij proberen de site zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn, maar sluiten niet uit dat deze door noodzakelijke omstandigheden soms uit de lucht is, bijvoorbeeld door onderhoud.

Wij gebruiken informatie niet voor commerciële doeleinden.

Alles wat gebruikers op Krabblz schrijven is van de gebruikers alleen en mag niet door anderen worden gebruikt. Mocht dit wel gebeuren, dan zullen wij daar tegen optreden. We zien het echter niet als onze taak dit continue in de gaten te houden. Indien u als bezoeker deze activiteiten wel waarneemt verzoeken wij u zelfstandig actie te ondernemen en ons daarvan op de hoogte te brengen.


Voor dagboekschrijvers

Wanneer u besluit uzelf bij Krabblz te registreren en een dagboek te starten, dan gaat u akkoord met onderstaande regels.

Krabblz geeft iedereen, waar ook ter wereld, de kans om een online dagboek bij te houden voor uw (klein)kinderen, neven, nichten of ieder ander met wie u het contact als gevolg van een scheiding verloren bent. Wij gaan er van uit dat u zich bewust bent dat u schrijft voor mensen tussen de leeftijd dat zij net kunnen lezen tot ruim volwassen. Ga hier bewust en doordacht mee om. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor wat u schrijft, voor wie u schrijft en of het verstandig is voor u of wie u moet missen om een dagboek te starten.

Als u Krabblz gebruikt, dan doet u dit voor diegenen die u mist. Houdt dat heel goed voor ogen. Niemand zit te wachten op beschuldigingen en/of frustraties die zijn gericht op anderen. Zie ook http://krabblz.nl/hoe-werkt-het/

Als u zich registreert om een dagboek te schrijven, dan gaan wij er vanuit dat u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Mocht ons informatie bereiken waardoor wij gerede twijfel hebben omtrent de identiteit van een dagboekschrijver, dan mag Krabblz diegene zonder verdere opgave van reden (tijdelijk) op non-actief zetten totdat het onderzoek is afgerond. Voor dit onderzoek mogen wij zoveel tijd nemen als nodig is en mogen dit op eigen wijze uitvoeren. Indien Krabblz besluit dat een dagboek niet opnieuw actief kan worden, dan is zij niet verantwoordelijk voor de consequenties die dit mogelijk voor u heeft. Redenen voor het op non-actief zetten van dagboeken kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

–       Gebruik van racistische en seksistische taal

–       Schelden

–       Uitingen van geweld of bedreiging

–       Doorbreken van wettelijke regels of rechterlijke uitspraken. In het laatste geval alleen wanneer dit expliciet melding maakt van het gebruik van www.krabblz.nl

–       Zaaien van haat

–       Naakt of pornografische afbeeldingen

–       Pesterijen

–       Schenden privacy van derden

Als u iets op Krabblz ziet waarvan u denkt dat het onze voorwaarden schendt, kunt u dit aan ons rapporteren. Het rapporteren van inhoud betekent echter niet per definitie dat het wordt verwijderd van de site. Iedere bezoeker van Krabblz heeft het recht een melding te doen wanneer hij/zij van mening is dat de inhoud van een dagboek als onrechtmatig en in strijd met onze regels wordt beschouwd. Onze regels zijn echter ruim waar het betreft de uitingen van liefde, gemis en verdriet. Dit mag wat ons betreft naar eigen inzicht worden geuit, daar deze uitingen heel persoonlijk zijn.

Het is niet onze verantwoordelijkheid en die kunnen wij ook nooit aanvaarden of het verstandig is een dagboek bij te gaan houden. Natuurlijk juichen wij het wel toe. Immers elke vorm van contactherstel tussen (groot)ouders en kinderen is winst. We kunnen echter niet weten of er bepaalde beperkingen voor iemand zouden gelden. Wij kunnen alleen daarmee rekening houden indien wij een rechterlijke beschikking ontvangen waarin expliciet wordt vermeld dat uitingen via www.krabblz.nl zijn verboden.

Over mensen die misbruik maken van Krabblz kunnen we kort zijn. We zullen het dagboek verwijderen en ieder verder gebruik van Krabblz zal worden geblokkeerd voor zover dat in onze macht ligt.

Gebruik in je dagboeken geen citaten uit andere dagboeken. Deze zijn van de schrijvers zelf.

Wees voorzichtig met foto’s, mensen stellen het niet altijd op prijs wanneer hun foto via internet publiekelijk getoond wordt.


Voor dagboeklezers

Deze regels zijn bedoeld om duidelijk te maken hoe je om kunt gaan met de dagboeken op Krabblz. Wat we hier schrijven is misschien soms best ingewikkeld. Als je hulp nodig hebt, dan zijn er wellicht mensen bij je in de buurt zoals een leraar van school, je vader/moeder, opa/oma etc. die je kunnen helpen dit te begrijpen. Wij zijn er voor jou en proberen jouw rechten en belangen zo goed mogelijk te beschermen, maar wij kunnen niet alles. Als je vragen hebt, laat het ons dan weten via het contactformulier. Je kunt ook iemand anders contact voor je laten opnemen.

Krabblz is bedoeld om eenzijdig contact mogelijk te maken. Kinderen die gebruik maken van Krabblz kunnen rekenen op hun privacy. De schrijvers van de dagboeken zullen niet weten door wie zij zijn bezocht. Dat is onze belofte en die zullen we altijd naleven. Bij ons kun je er op rekenen dat je in alle rust het dagboek kunt volgen dat voor jou is bestemd.

Wij kunnen geen contact tot stand brengen tussen jouzelf en de schrijver van het dagboek dat voor jou is bedoeld. Daartoe is Krabblz niet bedoeld en dat is ook niet waar we deskundig in zijn. Als je contact wilt leggen, dan kun je informatie vinden hoe je dat kan doen en wie je daarbij kunnen helpen op onze HULP pagina, zie http://krabblz.nl/hulp/.

Als mensen bij ons informeren of Krabblz jou kent of dat zij vermoeden dat je bepaalde dagboeken bezoekt dan houden wij onze mond gesloten. Sowieso kunnen wij niet zien wie ons bezoekt, we houden alleen het aantal bezoekers bij. Uiteraard zien we wel wie  ons een email heeft gestuurd.E-mails vernietigen wij zodra deze zijn beantwoord en wij geen antwoord terug meer verwachten.